Category Archives: bieżące informacje

Termin składania tekstów

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji serdecznie dziękujemy za Państwa udział w naszym spotkaniu naukowym, wygłoszenie interesujących referatów i głosy w dyskusjach. Zapraszamy na kolejną edycją Vestigii w przyszłym roku, o szczegółach której będziemy informować po wakacjach.
Obecnie planujemy publikację recenzowanych artykułów w formie monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. Termin składania tekstów to 31 października 2018 r. Przy opracowaniu tekstu prosimy o dostosowanie się do specyfikacji technicznej wskazanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, szczegóły znajdują się tutaj.