Harmonogram

28 lutego 2018 – termin nadsyłania abstraktów

21 marca 2018 – ogłoszenie listy uczestników konferencji

10 kwietnia 2018 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

11-13 czerwca 2018 – I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Humanistów „Vestigia: tropami zdrady”