Komitet Organizacyjny

Organizator: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

Przewodnicząca:
prof. UŁ dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak (Instytut Historii UŁ)

Sekretarz naukowy:
mgr Alina Barczyk  (Katedra Historii Sztuki UŁ)

Członkowie:
dr hab. Inga Kuźma (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (Instytut Filozofii UŁ)
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
dr Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii UŁ)

Współorganizatorzy:
Caucasus International University, Georgia
Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic
Grupo de investigación Iacobus, University of Santiago de Compostela, Spain
Polish Institute of World Art Studies
Wasit University, Iraq