Miejsce

Obrady odbywać się będą w gmachu Wydziału Filozoficzno-Historycznego  Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Lindleya 3/5: