Opłaty i pobyt

Przewidziana jest opłata konferencyjna w wysokości 300 zł, która obejmuje koszty: materiałów konferencyjnych, trzech obiadów, uroczystej kolacji, wydarzeń towarzyszących, publikacji pokonferencyjnej.

Opłata nie obejmuje kosztów przyjazdu i noclegów.

Numer konta bankowego:
UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
43 124030281111001029430975
Tytuł płatności: VESTIGIA1

Przydatne linki: